Algebehandling

Algemanden® 75 56 03 99 / 24 41 61 99 CVR. 19326179

 

 

Algemanden er et registreret varemærke

Alger på et glaseret tegltag

Billederne er taget med 2 ugers interval

Tvillingehus med betontagsten

Glaseret teglsten før               og efter 2 uger                          

Billed taget med en uges mellemrum

10 år gammelt betontag, hvor den ene del er behandlet i 2009.

Tvillingehus med 15 år gammelt betontag. Den rene side er vedligeholdt gennem de sidste 3 år.

Algemanden® 75 56 03 99 / 24 41 61 99